پرستاری از بیمار

شرکت پرستاری آسیا سلامت با سالها تجربه و دارا بودن نیروهای متخصص و تحصیل کرده از جمله پرستار بیمار در منزل و پرستار بیمار در بیمارستان همچنین دارا بودن پرستار بیمار در تهران و پرستار بیمار در کرج اماده ارائه خدمات پرستاری در منزل و خدمات پرستاری از بیمار در بیمارستان می باشد  .

مهم‌ترین وظائف پرستار بیمار

مهم‌ترین وظایف این مراکز ارائه خدمات پرستاری ایمن به بیماران است که توسط افراد واجد شرایط، دارای دانش و مهارت کافی و مجوزهای لازم به مددجویان ارائه می‌گردد.

1-9

سایر وظایف مرکز پرستاری عبارت است از خدمات مشاوره‌ای و آموزشی شامل آموزش رعایت بهداشت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، آموزش و مشاوره به خانواده جهت تأمین نیازهای عاطفی، روانی، مراقبت از نوزاد و سالمند و افراد ناتوان و کم‌توان و غیره

بررسي نيازهاي آموزشي ، تعيين سطح انگيزش ، توسعه برنامه هاي آموزشي ، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري در مددجو ، خانواده و جامعه بمنظور تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعيارائه اقدامات پرستاري قبل و بعد از عمل

راهنمايي و مشاوره با مددجو در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي ، حمايتي و اجتماعي

اولويت و آماده سازي مددجو جهت ترخيص

شركت در دوره هاي آموزشي و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي –پژوهشي ( آموزش ضمن خدمت،بازآموزيها،آموزش دانشجويان پرستاري و ساير اعضاي گروه بهداشتي درماني ، همكاري

در انجام پژوهش هاي مورد نياز در جهت اعتلاي كيفيت خدمات پرستاري…)

مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات

مراقبت از بيمار و خانواده در مرحله احتضار و نظارت و كنترل به مراقبت از جسد طبق موازين شرعي

تحويل بخش به پرسنل شيفت قبل و بعد بر بالين بيماران و گزارش اقدامات انجام شده

پيگيري اقدامات پرستاري در منزل پس از ترخيص يا هماهنگي مركز درماني

شركت و همراهي با پزشك در ويزيت بيماران

قیمت پرستار بیمار

قیمت و نرخ مراقبت و پرستاری از بیمار در منزل بنا به شرایط و شرح حال ایشان متفاوت است .

جهت اطلاع دقیق و انعکاس موارد لطفا با شماره تماسهای مرکز پرستاری در منزل فوق تماس حاصل فرمائید .

شعبه تهران

تهران- فلکه دوم صادقیه – ابتدای آیت الله کاشانی- برج مینا- طبقه ۳- واحد۱۴

info@asia-salamat.com

۴۴۰۲۷۸۳۳-۰۲۱

۴۴۰۲۷۹۱۱-۰۲۱

۴۴۰۲۷۶۰۴-۰۲۱

۳۶۱۷۸۴۶- ۰۹۱۲