مراقبتهای پرستاری در نارسایی بیماری احتقانی قلب

مراقبتهای پرستاری در نارسایی بیماری احتقانی قلب

اگر قلب نتواند خون برگشتی به سمت راست قلب را به (CHF) پمپاژ کند ، نارسایی احتقانی قلب رخ می دهد. در این صورت قلب باید گردش خون کافی را برای رفع نیازهای دیگر بدن فراهم نم...
چگونگی مراقب از پوست نرم و نازک نوزاد باشیم

چگونگی مراقب از پوست نرم و نازک نوزاد باشیم

پرستار کودک در منزل باید طوری بر کار مسلط باشد که تمام موارد مهم در پرستاری از نوزاد را دز منزل بتواند رعایت کند .قرمزی ، جوش و دانه های ریز از موارد عمومی در نوزادان ...
قیمت پرستار شبانه روزی در تهران

قیمت پرستار شبانه روزی در تهران

قیمت پرستار شبانه روزی در تهران کلیه خدمات پرستاری مجاز در منزل را ارائه دهد. از بیمار به صورت تخصصی مراقبت و نگهداری نماید. با بهترین تیم پرستاری در سراسر ایران ک...
پرستاری از سالمند در شرق تهران

پرستاری از سالمند در شرق تهران

نکته ای که در گزینش پرستار سالمند در تهران بسیار مهم می باشد این است که زمانی میخواهید برای سالمند پرستار بگیرید ، پرستار مورد نظر شما در کدام منظقه از تهران ساکن م...