مراقبتهای پرستاری در نارسایی بیماری احتقانی قلب

مراقبتهای پرستاری در نارسایی بیماری احتقانی قلب

اگر قلب نتواند خون برگشتی به سمت راست قلب را به (CHF) پمپاژ کند ، نارسایی احتقانی قلب رخ می دهد. در این صورت قلب باید گردش خون کافی را برای رفع نیازهای دیگر بدن فراهم نم...
شرح قانون وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و كودكان

شرح قانون وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و كودكان

علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در بخش هاي نوزادان و كودكان با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار ، مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير ...
قیمت پرستار شبانه روزی در تهران

قیمت پرستار شبانه روزی در تهران

قیمت پرستار شبانه روزی در تهران کلیه خدمات پرستاری مجاز در منزل را ارائه دهد. از بیمار به صورت تخصصی مراقبت و نگهداری نماید. با بهترین تیم پرستاری در سراسر ایران ک...